• Anonyme

    Tu es un garçon sur un profil de fille? Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah!

  • Vv 3-èxrik l3wama cèty

  • rak fdm àprincipito !! fayn kèfax 3amla barcilona !!

  • Anonyme

    al5wa saftna imsn adylak ach3andak walo ana awsli adylak walo maftah anta awla

  • Anonyme

    akay ara adylak ana da5ltak ok a